fbpx
 

Βιογραφικό

 

Γ εννήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1970 καὶ μεγάλωσε στὶς Σέρρες. Τὸ 1992 ὡλοκλήρωσε τὶς σπουδές του στὸ τμῆμα Φιλολογίας (εἰδίκευση κλασικῆς φιλολογίας) τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τὴν διετία 1994-1996 ἐργάστηκε στὸ Παπάφειο Ἵδρυμα Θεσσαλονίκης ὡς φιλόλογος καὶ παιδαγωγός. Ἀπὸ τὸ 1997 διδάσκει μαθήματα τῆς εἰδικότητάς του (ἀρχαῖα ἑλληνικά, λατινικά, νεοελληνικὴ γλῶσσα καὶ λογοτεχνία, ἱστορία) σὲ μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Ἀπὸ ἱδρύσεως τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως Σερρῶν καὶ Νιγρίτης «Ῥάδιο Κιβωτός» συμμετέχει ὡς ραδιοφωνικὸς παραγωγὸς μὲ δύο ἐκπομπές: «Μυστικὸς Κῆπος» καί «Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική». Τὸν Μάρτιο τοῦ 2008 συμμετέσχε ὡς ἱδρυτικὸ μέλος στην ἵδρυση τῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν Ἀνάδειξη καὶ τὴ Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ἕ.Ἀ.Δ.Ἑ.Γ.), ἡ ὁποία δραστηριοποιεῖται μὲ ἐπιτυχία τὰ τελευταῖα χρόνια διοργανώνοντας μεγάλες ἐκδηλώσεις, σεμινάρια καὶ ἐκδίδοντας τὸ περιοδικὸ σύγγραμμα Λόγοι ἐν Σέρραις (πέντε ἤδη τεύχη ἀφιερωμένα στὸν Ἀλ. Παπαδιαμάντη, τὸν Μέγα Φώτιο τοὺς Ῥήγα – Μακρυγιάννη, τὸν Φώτη Κόντογλου καὶ τὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο). Διατελεῖ δὲ πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ Ἑνώσεως ἀπὸ τὸ 2008. Ἀπὸ τὸ 2012 διευθύνει τὸ διαδικτυακὸ πρόγραμμα μαθημάτων ποὺ ἔχει τίτλο: «Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ γιὰ ὅλες τὶς ἡλικίες» καὶ κωδικὴ ὀνομασία: «Ἐπιστρέφουμε στὸ σπίτι μας, στὸν πολιτισμό μας». Στόχος τοῦ προγράμματος ἡ ἐξοικείωση τῶν μαθητῶν μὲ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἀριστουργήματα τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας - ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, τὸν Αἰσχύλο, τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὸν Εὐριπίδη μέχρι τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τοὺς ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸν Σολωμό, τὸν Μακρυγιάννη καὶ τὸν Παπαδιαμάντη μέχρι τὸν Κόντογλου, τὸν Σεφέρη καὶ τὸν Ἐλύτη-, ἡ καλλιέργεια τῆς φιλαναγνωσίας καὶ τῆς κριτικῆς σκέψης. Ἔχει δώσει σειρὰ διαλέξεων μὲ θέματα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ γραμματεία («Ἡ δικαίωση τοῦ Παπαδιαμάντη», «Ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Βατάτζη», «Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγὴ στὸ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια», «Ὁ μυστικὸς κῆπος καὶ ἕνα ἄνθος του, ἐνῷ στὶς 23 Μαρτίου 2019 συμμετέσχε ὡς κεντρικὸς ὁμιλητὴς στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τοῦ Πόρτλαντ (Ὄρεγκον) μὲ τίτλο εἰσήγησης: «Ὁ Ἀγῶνας τῶν Ἑλλήνων τὸ ᾿21 καὶ ἡ Ἐκκλησία τους». Εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν Ἀναστασία Κυμπάρη, καθηγήτρια Ἀγγλικῆς Φιλολογίας, μὲ τὴν ὁποία ἔχουν πέντε παιδιά.

Δράσεις

Ὡς Πρόεδρος τῆς Ε.Α.Δ.Ε.Γ. (ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ), ἔλαβε μέρος στὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ τῶν κάτωθι ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποίησε ἡ Ἕνωση:

 1. 2008. «Γλῶσσα καὶ συστήματα κυριαρχίας». Ἐκδήλωση-Συζήτηση στὶς 11/06/2008, Ξενοδοχεῖο Φίλιππος-Ξενία, Σέρρες. Ὁμιλητές : Κώστας Καραΐσκος, Νεκτάριος Δαπέργολας, Κώστας Ζουράρις
 2. 2009. «Διαχρονικὲς μεγάλες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας: Μέγας Φώτιος». Ἐκδήλωση-Συζήτηση στὶς 09/02/2009, Ξενοδοχεῖο Φίλιππος-Ξενία, Σέρρες.
  Ὁμιλητές : Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
 3. 2010. «Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη», διάρκειας τριῶν ἑβδομάδων. Φεβρουάριος 2010. Τὸ ἀφιέρωμα διοργανώθηκε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Σερρῶν καὶ τὸ Σπίτι-Μουσεῖο Παπαδιαμάντη στὴν Σκιάθο καὶ περιελάμβανε:
  • Ἐκδήλωση-Συζήτηση μὲ θέμα: «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: ἀπὸ τὸ σπίτι του στὴν Σκιάθο… στὴν μακρινὴ Βραζιλία». 03/02/2010. Ἀμφιθέατρο Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν. Ὁμιλητές : Ἀθηνᾶ Παπαγεωργίου, Théo de Borba Moosburger
  • Ἐκδήλωση-Συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη». 08/02/2010. Ξενοδοχεῖο Φίλιππος-Ξενία, Σέρρες. Ὁμιλητές : Γέρων Μωυσῆς Ἁγιορείτης, Σαράντος Καργάκος
  • Ἐκπαιδευτικὴ Ἔκθεση μὲ βιογραφικὰ καὶ ἐργογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ συγγραφέα. Παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸ Σπίτι-Μουσεῖο Παπαδιαμάντη στὴν Σκιάθο καὶ ἐκτέθηκε σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο τῆς Δημόσιας Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης Σερρῶν. Τὴν ἔκθεση ἐπισκέφτηκε πλῆθος μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν τῶν σχολείων Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Σερρῶν.
 4. 2011. Ἐκδήλωση-Συζήτηση μὲ θέμα: «Κινδυνεύει ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα;». 07/02/2011. Δημόσια Κεντρικὴ Βιβλιοθήκη Σερρῶν, 1ος ὄροφος, Σέρρες. Ὁμιλητές : Δημήτρης Νατσιός, Κώστας Σαμοΐλης
 5. 2012. Ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Ρήγας Βελεστινλής – Στρατηγὸς Μακρυγιάννης : διαχρονικὲς μορφὲς μίας Ἑλλάδας ποὺ ἀντιστέκεται». 05/03/2012. Ξενοδοχεῖο Φίλιππος-Ξενία, Σέρρες.
  Ὁμιλητές : Κώστας Χατζηαντωνίου, Γιώργος Καραμπελιᾶς, Javier Ortolá Salas
 6. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες τὴν 01/12/2012 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Βέλγο ἑλληνιστὴ Bart Soethaert καὶ θέμα: «Ταξιδεύοντας μὲ τοὺς Ἕλληνες λογοτέχνες». Στὰ πλαίσια τῆς σειρᾶς σεμιναρίων μὲ τίτλο: «Στὰ μονοπάτια τῆς γλώσσας καὶ τῆς παράδοσής μας»
 7. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση-συζήτηση στὶς Σέρρες στὶς 22/12/2012 μὲ ὁμιλήτρια τὴν Ἀργυρῆ Νάκου καὶ θέμα: «Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνας τῶν Χριστουγέννων». Στὰ πλαίσια τῆς σειρᾶς σεμιναρίων μὲ τίτλο: «Στὰ μονοπάτια τῆς γλώσσας καὶ τῆς παράδοσής μας»
 8. 2013. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση-συζήτηση στὶς Σέρρες στὶς 21/06/2013 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Ἀναστάσιο Τζιντζίδη καὶ θέμα: «Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν μέσα ἀπὸ τὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς»
 9. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση-συζήτηση στὶς Σέρρες στὶς 14/12/2013 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Δημήτρη Πεταλά. Δρ. ΕΚΠΑ, ἀπόφοιτο τῆς Σορβόννης. Θέμα: Παρουσίαση τοῦ δευτέρου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ συγγράμματος τῆς Ε.Α.Δ.Ε.Γ. «Λόγοι ἐν Σέρραις», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Φωτίου (09/02/2009)
 10. 2014. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 08/02/2014 μὲ ὁμιλητὴ τὸν φιλόλογο Κυριάκο Γεωργιάδη καὶ θέμα: «Ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰωάννη Βατάτζη στὴν Αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας»
 11. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 15/03/2014 μὲ ὁμιλήτρια τὴν φιλόλογο Χριστίνα Λεκκοῦ καὶ θέμα: «Τὰ μυστικὰ τῆς Γυναῖκας τῆς Ζάκυθος»
 12. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 11/10/2014 μὲ ὁμιλήτρια τὴν φιλόλογο Λία Μήλιου καὶ θέμα: «Δηιάνειρα, Μήδεια, παπαδιαμάντεια Σεραϊνώ: τρεῖς διαφορετικὲς στάσεις ζωῆς»
 13. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 18/10/2014 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Φιλόθεο Κεμετσεντζίδη καὶ θέμα: « Ἡ ἱστορία τῆς παιδείας στὴν Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὴν τουρκοκρατία μέχρι σήμερα»
 14. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες τὴν 01/11/2014 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Δρα. Φιλολογίας, Théo de Borba Moosburger καὶ θέμα: «Τὸ Βυζάντιο στὶς σάγκες τῶν Ἰσλανδῶν».
 15. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση-συζήτηση στὶς Σέρρες στὶς 13/12/2014 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γιῶργο Ῥακκά, πολιτικὸ ἐπιστήμονα. Θέμα: Παρουσίαση τοῦ τρίτου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ συγγράμματος τῆς Ε.Α.Δ.Ε.Γ. «Λόγοι ἐν Σέρραις», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ῥήγα Βελεστινλῆ καὶ τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη (05/03/2012)
 16. 2015. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 21/02/2015 μὲ ὁμιλήτρια τὴν φιλόλογο Ἀλεξάνδρα Μάλαμμα καὶ θέμα: «Μνῆμες πατρῴας γῆς: Ἡ ὁμηρία τῶν Σερραίων στὰ βουλγαρικὰ τάγματα ἐργασίας (1917-1918 καὶ 1941-1944)»
 17. 2016. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 16/01/2016 μὲ ὁμιλητές τους Jordi Redondo καὶ Juanjo Pomer καὶ θέματα: «Εἶναι ἐπίκαιροι γιὰ τὴν σημερινὴ Εὐρώπη οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς;», «Διδάσκοντας Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Λύκειο τῆς Ἱσπανίας»
 18. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 06/02/2016 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Παῦλο Τουραμανίδη καὶ θέμα: «Ὁ Φώτης Κόντογλου ὡς ἁγιογράφος»
 19. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 27/02/2016 μὲ ὁμιλητὲς τὴν Θεοδώρα Τζιντζῆ καὶ τὸν Κωνσταντῖνο Γεωργιάδη καὶ θέμα: «Ὁ Φώτης Κόντογλου ὡς λογοτέχνης»
 20. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 26/11/2016 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Ἰωάννη Κεχαγιά-Γούναρη καὶ θέμα: «Πάμφιλος ὁ Ἀμφιπολίτης: ὁ μετανάστης ζωγράφος»
 21. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 10/12/2016 μὲ ὁμιλήτρια τὴν Ἀναστασία Βακαλούδη καὶ θέμα: «Ἡ ἀνατροφὴ καὶ ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων στὴν βυζαντινὴ ἐποχή»
 22. 2017. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 18/02/2017 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Παῦλο Τουραμανίδη καὶ θέμα: «Τὸ ψηφιδωτό: μία ἀρχαία μακεδονικὴ τέχνη ποὺ κυριάρχησε στὸν κόσμο»
 23. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 18/03/2017 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Γεώργιο Κωστοῦρο καὶ θέμα: «Ὁ ἐθνικὸς καὶ οἰκουμενικὸς Διονύσιος Σολωμός»
 24. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες τὴν 01/04/2017 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Ἀναστάσιο Δελέογλου καὶ θέμα: «Πολιορκίες καὶ κατακτήσεις πόλεων στὴν βυζαντινὴ ἱστοριογραφία τοῦ 11ου, 12ου καὶ 13ου αἰ.»
 25. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 21/10/2017 μὲ ὁμιλήτρια τὴν Δώρα Μπαγανᾶ καὶ θέμα: «Μνήμη τοῦ λαοῦ μου, σὲ λένε Πίνδο: Τόπος καὶ χρόνος στὸ Ἄξιόν Ἐστι τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη»
 26. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 18/11/2017 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Δημήτρη Πεταλὰ καὶ θέμα: «Τὰ «Εἰς ὕφος Παπαδιαμάντη» τοῦ Βάρναλη. Ἐκεῖ ποὺ «τὸ ψωμὶ τοῦ λαοῦ» συναντᾶ τό «φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται»
 27. 2018. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 27/01/2018 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Βασίλειο Γιαννογλούδη καὶ θέμα: «100 χρόνια ἀπὸ τὴν λεηλασία τῶν χειρογράφων τῶν Μονῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος»
 28. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 10/02/2018 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Νικόλαο Μπονόβα καὶ θέμα: «Μνημεῖα καὶ προσωπογραφία στὶς Σέρρες κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς καὶ τοὺς μεταβυζαντινοὺς χρόνους»
 29. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 10/03/2018 μὲ ὁμιλητὴ τὸν José Antonio Moreno Jurado καὶ θέμα: «Δύο λογοτεχνικὲς γενιὲς στὴν Ἱσπανία καὶ τὴν Ἑλλάδα (1927-1930): παραλληλισμοὶ καὶ διαφορές»
 30. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 17/03/2018 μὲ ὁμιλήτριες τὴν Σύλια Ζέττα καὶ τὴν Σοφία Κανταράκη καὶ θέμα: «Κοινωνίας δρώμενα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη»
 31. Ἐπιμορφωτικὴ συνάντηση στὶς Σέρρες στὶς 24/03/2018 μὲ ὁμιλητὴ τὸν Παῦλο Τουραμανίδη καὶ θέμα: «Βυζαντινὸ ψηφιδωτό: ἀπὸ τοὺς Παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους ἕως τὴν Εἰκονομαχία».
Ελληνικα